ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ នឹងបញ្ចេញឈ្មោះ អ្នកមិនព្រមបង់ថ្លៃសេវា ប្រមូលសម្រាមជាសាធារណៈ

ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ បង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង ចំពោះអ្នកមិនទាន់បង់ ហើយបើមិនព្រមការកំណត់ទេ នឹងបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះ ជាសាធារណៈ ឬបណ្តេញសង្គម ព្រមកត់ត្រាជាបំណុលផងដែរ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top