ព័ត៌មានជាតិ

ពីមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងផ្លូវជាតិលេខ៤ មកផ្លូវវេងស្រេង ចំណុចការដ្ឋាន សាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ នឹងផ្អាកចរាចរណ៍ ឆ្លងកាត់ ៦០ថ្ងៃ ដើម្បីតភ្ជាប់ ផ្នែកកណ្តាល ផ្លូវក្រោមដី

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានជូនដំណឹង ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ចំណុចការដ្ឋាន សាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ ឲ្យដឹងអំពីការពង្វាងចរាចរណ៍ រយៈពេល៦០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣១ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីធ្វើការសាងសង់ ភ្ជាប់ផ្នែកកណ្តាល នៃផ្លូវក្រោមដី ។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖

To Top