ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា កោះហៅ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅកម្ពុជា ប្រាប់ទៅវៀតណាមអោយរុះរើតង់ ដែលបានបោះ នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្តាល ចេញ

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា កោះហៅ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅកម្ពុជា ប្រាប់ទៅវៀតណាម អោយរុះរើតង់ ដែលបានបោះ នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្តាល ចេញ

To Top
×