ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងបន្ដប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ លើកទី៦ ជាមួយ តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ដ ដើម្បីពិគ្រោះ យោបល់លើសំណើរសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី សមាគម និងអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ ជាមួយតំណាងអង្គការ សង្គមស៊ីវិល ៕

To Top
×