ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បញ្ចប់មុខតំណែង ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សៀន សុវណ្ណា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ចប់មុខតំណែង ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សៀន សុវណ្ណា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ដ្រីនគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី២កក្កដា៕

To Top