ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពី ការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី១០ឲ្យកម្មករ ជាង១ម៉ឺននាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី១០ ឲ្យកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១១,៥៧០នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ១៤​ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលត្រូវបាន ព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចាប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

To Top
×