ព័ត៌មានជាតិ

កំណាត់ផ្លូវលេខ ១៤៦បេ ពីស្រុកស្ទឹងហាវ មកស្រុកព្រៃនប់ ផ្អាកចរាចរណ៍បណ្តោះអាសន្ន ដោយសាររងការខូចខាត

ភ្នំពេញ៖ កំណាត់ផ្លូវលេខ១៤៦បេ ពីស្រុកស្ទឹងហាវមកកាន់ស្រុកព្រៃនប់ ត្រូវបានផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារកំណាត់ផ្លូវនេះរងការខូចខាតដោយសារការបាក់ដី និងត្រូវការធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់៕

To Top