ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ ផ្អាករាល់ការស្នើសុំ តែងតាំងមុខតំណែងមន្ដ្រីនគរបាល ចាប់ពីថ្នាក់ នាយរងប៉ុស្តិ៍ រហូតដល់អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

ភ្នំពេញ ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ បានផ្អាក រាល់ការស្នើសុំតែងតាំងមុខតំណែង មន្ដ្រីនគរបាលជាតិ ចាប់ពីថ្នាក់នាយរងប៉ុសិ៍្ត នាយរងការិយាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ឬផ្ទេរសម្រួលភារកិច្ចមន្ដ្រី ជាដើម។

យោងតាមលិខិតរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ បានពិនិត្យឃើញថា មុខតំណែងមន្ដ្រីនគរបាលជាតិ ថ្នាក់នាយរងប៉ុសិ៍្ត នាយរងការិយាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ មានការកើនឡើង គួរឲ្យកត់សម្គាល់។

លោក គៀត ច័ន្ទថារិទ្ធ មានប្រសាសន៍ថា «ដូចនេះ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ ការតែងតាំងមុខតំណែងលើស ពីតម្រូវការកំណត់ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ នាយកដ្ឋានការិយាល័យ អង្គភាពពុំសមស្រប ទៅនឹងទំហំការងារ និងធានាបានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការចូលរួមអនុវត្តស្ដីពី ការកំណត់ចំនួនមុខតំ ណែងអគ្គស្នងការរង អគ្គនាយករង អនុប្រធានាយកដ្ឋានកណ្ដាល អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយរងការិ យាល័យ និងថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែល ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា និងក្របខ័ណ្ឌពន្ធនាគារក្រ សួមហាផ្ទៃ»។

លោកបន្ថែមថា «អគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ សូមស្នើគ្រប់បណ្ដានាយកដ្ឋាន ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន ប្រវេសន៍ ផ្អាករាល់ការលើកសំណើសុំ តែងតាំងមុខតំណែង មន្ដ្រីនគរបាលជាតិថ្នាក់នាយរងប៉ុសិ៍្ត នាយរងការិយាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបន្ថែម ឬ/និងការផ្ទេរសម្រួល ភារកិច្ចមន្ដ្រីនគរបាល ពីនាយកដ្ឋាន ការិយាល័យ អង្គភាព នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ ដែលលើសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែង រង់ចាំការធ្វើវិភាគមុខងារ និងការសម្រេចពី សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ»៕

To Top