ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ​ ប្រកាសបើកប្រាក់ លើកទី៣០ ឲ្យកម្មករ ជាង៩ពាន់នាក់ ដែល ព្យួរការងារ

To Top
×