ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីណែនាំឲ្យអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អនុវត្តភារកិច្ច ក្នុងដំណើរការ ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ នៅថ្ងៃ២១ ធ្នូ

To Top
×