ព័ត៌មានជាតិ

ទូតចិន ទទួលជួប អ្នកសម្របសម្រួល អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំកម្ពុជា


ភ្នំពេញ៖ លោក Wang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មានកិច្ចជំនួបជាមួយ គណៈប្រតិភូអ្នកសម្របសម្រួល នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN)ប្រចាំកម្ពុជា លោកស្រី Pauline TAMESIS អ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ប្រចាំកម្ពុជា លោកស្រី Li Ailan តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ប្រចាំកម្ពុជា និងលោក Nick BERESFORD អ្នកតំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ(UNDP)ប្រចាំកម្ពុជា។

ភាគីទាំងពីរ បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ស្តីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺវីរុសCOVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្ររួមគ្នា លើកិច្ចទប់ស្កាត់នឹងជំងឺវីរុស ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការស្តារសាជាថ្មី នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ លោក Wu Guoquan ទីប្រឹក្សាកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជាអញ្ជើញ មានវត្តមានក្នុងកិច្ចជំនួបខាងលើ។ នេះបើតាមហ្វេសប៊ុកស្ថានទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជា៕

ដោយ៖ ​សយ​ សុភា

To Top