ព័ត៌មានជាតិ

សារលិខិត សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាជាតិ គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានចេញនូវសារលិខិត ក្នុងក្នុងឱកាសទិវាជាតិ គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ខ្លឹមសារទាំងស្រុង មានដូចខាងក្រោម៖

To Top