ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ដរាយ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្ដរាយ ។

សូមរំលឹកថា នាពេលថ្មីៗនេះ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សម្ពាធទាប បាននិងកំពុងបន្ដទទួលរងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប (ITCZ) ដែលអាចនឹងវិវត្តប្រែប្រួលជាបន្ដបន្ទាប់ថែមទៀត។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ បានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើន និងធ្វើឲ្យបណ្ដាល ខេត្តមួយចំនួន បន្ដទទួលរងនូវ ជំនន់ទឹកភ្លៀង ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាចដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបង្កការលំបាកដល់ការដឹកជញ្ជូន និងការធ្វើដំណើរ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ៕

To Top