ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ៖ ថៃជូនដំណឹងមក ភាគីកម្ពុជាថា នឹងទំលាយទំនប់ទឹក

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោបានថ្លែងថា ទឹកជំនន់លើកនេះ មិនមែនកើតឡើង តែនៅកម្ពុជាទេ គឺមានប្រទេសជាច្រើន។ ក្នុងនោះគឺថៃ ជូនដំណឹងមកថា នឹងទំលាយទំនប់ទឹក បើទំលាយមែន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នឹងជន់លិចខ្លាំងហើយ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top