ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ឲ្យពលរដ្ឋប្រយ័ត្ន ចំពោះសត្វកាចសាហាវ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវប្រុង ប្រយ័ត្ននូវសត្វកាចសាហាវ ដូចជាពស់ ក្អែបជាដើម ព្រោះពេលទឹកលិចសត្វក៏នៅមិនបាច់ហើយបង្កើតបញ្ហាចំពោះពលរដ្ឋ ដូច្នេះត្រូវការពារទាណងអស់គ្នា។

សម្តេចបន្តថា នាយករដ្ឋមន្រ្តីលំបាកជាងពលរដ្ឋទៀតនៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង ជាពិសេសពេលទឹកជំនន់នេះ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សម្តេចថា ត្រូវផ្តល់ការថែទាំបាយទឹក ថ្នាំពេទ្យឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នា៕

To Top