ព័ត៌មានជាតិ

អាមេរិក​ ប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់ ​ ឆ្លេីយតបគ្រោះ ជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅកម្ពុជា​ ចំនួន១០ម៉ឺនដុល្លារ

To Top
×