ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីធនធានទឹក បញ្ជាអោយបិទទ្វារទឹក ទាំងអស់ របស់អាងទឹកបាសាក់ ដើម្បីខ្ចប់ទឹកទុក

ភ្នំពេញ៖ លោកលឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានដាក់បទបញ្ជាអោយ លោក ចាន់ សុីណាត ធ្វើការបិទទ្វារទឹកទាំងអស់ របស់អាងទឹកបាសាក់ វិញដើម្បីខ្ចប់ទឹកទុក ។នេះបើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម។

សូមបញ្ជាក់ជូនថា លោក លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដាក់បទបញ្ជាបន្ទាន់ឲ្យលោក ចាន់ សុីណាត ដឹកនាំសិក្សាគ្រោងប្លង់ លម្អិតឲ្យបានឆាប់បំផុត ដើម្បីកសាងអាងទឹកនេះ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងមាននិរន្តរភាព ៕

To Top