ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ សម្រេចបិទសាលាឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទូទាំងប្រទេស រយៈពេល២សប្តាហ៍ទៀត

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា នៅយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ស្ដីអំពីការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល២សប្ដាហ៍។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចូលក្នុងសាលារៀន និងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សម្រេចរផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន ជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល២សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ដោយបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច លើកលែងតែថ្នាក់ទី១២ ដែលត្រូវបន្តសិក្សាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២១ ធ្នូ ២០២០។

To Top