ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ ពន្យារពេលការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំជំនាន់ទី៩

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសម្រេចពន្យារពេលការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអប់រំ ជំនាន់ទី៩ ឆ្នាំ២០២០-២០២១ ដែលគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ៕

To Top