ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១៩ និងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់នៅខណ្ឌ៣

ភ្នំពេញ ៖ អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវប្រសាសន៍ ណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅទប់ស្កាត់ ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ការឆ្លងរាលដាលនៃកូវីដក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា” ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្អាកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ១៩ និងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពិគ្រោះយោបល់ នៅបណ្ដាខណ្ឌចំនួន៣ ដែលស្ថិតក្នុងរយៈពេលចត្តាឡីស័ក ពីរសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ៕

To Top