ព័ត៌មានជាតិ

ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទ ឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ ក្នុងករណីជួបការកក ស្ទះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងចតគ្មាន សណ្តាប់ធ្នាប់

ភ្នំពេញ៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាល រាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសថា ប្រសិនបើក្នុងករណី ជួបការកកស្ទះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ការចតគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ត្រូវប្រញាប់ទាក់ទង មកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ។

លេខទូរស័ព្ទ២នោះរួមមាន៖
ទី១-ផ្នែកអន្តរាគមន៍ចរាចរណ៍ គឺ០៧៨ ៨៧៧ ០០៩ , ០១៧ ៨៣១ ៩៤១ ។

ទី- ក្រុមការងារព័ត៌មាន និង ប្រតិកម្មរហ័ស ០៦៩ ៥១៦ ៩៩៩ ៕

To Top