ព័ត៌មានជាតិ

គណៈកម្មាធិការជាតិ វាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ស្នើអភិបាល រាជរាជធានី-ខេត្ត រៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាប ការយល់ដឹង ជាសាធារណៈ អំពីអនាម័យបរិស្ថាន

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ វាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត បានស្នើឱ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាប ការយល់ដឹង ជាសាធារណៈ អំពីអនាម័យបរិស្ថាន និងទីក្រុងស្អាត ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរ ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៩ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមប្រធានបទ «ទម្លាប់ថ្មី ដើម្បីទីក្រុងស្អាត» ដែលនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ ៕

To Top
×