ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ កំពុងធ្វើសន្និសីទ សារព័ត៌មាន អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ ៖ ក្រោយទទួល បានការចាក់វ៉ាក់សាំង រួចរាល់ហើយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បាននិងកំពុងអញ្ជើញ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន (Press Conference) អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ មីនា ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top