ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ឲ្យក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះ ដោយកូវីដ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំង

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យក្រុមនុស្សងាយគ្រោះ ដោយជំងឺកូវីដ១៩ ដែលមានអាយុចាប់ពី៦០ឡើង ទៅទទួលវ៉ាក់សាំងអាស្រ្តាហ្សេនីកា ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ទាំងអស់ដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងព្រះសីហនុ ។

ចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល កងកម្លាំងប៉ូលិសចំណុះស្នងការរាជធានី-ខេត្ត មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលជួរមុខ និងមន្រ្តីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាព កំចាត់មីនកម្ពុជា អាជ្ញាធរខេត្ត ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ ភូមិ កម្មករប្រមូលសម្រាមអាយុចាប់ពី១៨-៥៩ឆ្នាំបន្ត ចាក់វ៉ាក់ស៊ីណូហ្វាម ដែលជាជំនួយ របស់ប្រទេសចិន ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

កាលពីថ្ងៃ៤ មីនា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានប្រកាសឲ្យផ្តល់វ៉ាក់សាំងអាស្រ្តាហ្សេនីកាទៅក្រុមមនុស្ស ដែលមានអាយុ៦០ឆ្នាំ៕

To Top