ព័ត៌មានជាតិ

អភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម បញ្ជាឲ្យផ្អាកការ រៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ ទៀត

ភ្នំពេញ ៖ ដោយសង្កេត ឃើញ មានប្រជាពលរដ្ឋ មួយចំនួន នៅតែបន្តរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ ដោយមិនខ្លាចការ ចម្លងជំងឺ កូវីដ១៩នោះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានសម្រេចឲ្យផ្អាកការ រៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់លៀង ការជួបជុំតាមបែប សាសនាជាបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល ២សប្តាហ៍ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពង់ចាម ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×