ព័ត៌មានជាតិ

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល​ ផ្តល់សម្ភារ និងឃីត ដល់បណ្តាខេត្តនានា ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់បន្ថែមសម្ភារ និងឃីត ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានា ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ត្រៀមពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។

To Top