ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរក្រុង ព្រះសីហនុ បិទការចេញ-ចូលផ្លូវ ១ខ្សែ នៅតំបន់ទំនប់រលកក្រោយ សាលាបឋមសិក្សា-អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ា ក្នុងក្រុមទី១៤ ភូមិ៣

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ ផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន នូវការធ្វើចរាចរណ៍ ចេញ-ចូលផ្លូវ១ ខ្សែនៅតំបន់ទំនប់រលក ក្រោយសាលាបឋម សិក្សា-អនុវិទ្យាល័យ សាគូរ៉ា ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី១៤ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោយរកឃើញមួយគ្រួសារ នៅទីតាំងនេះ មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ៤ផ្សេងទៀត ៕

To Top