ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន២៩នាក់​ ចុះជាងពីថ្ងៃ២៣ មីនា ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន​៣៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសពីការរកឃើញ​ អ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន២៩នាក់ទៀត ដែលចំនួនគឺចុះជាងថ្ងៃ២៣ មីនាម្សិលមិញ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៣៤នាក់។

អ្នកឆ្លង២៩នាក់នោះ គឺមានករណីឆ្លង ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈចំនួន២៧នាក់ និងអ្នកដំណើរ ពីពីបរទេស២នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃ២៤ មីនា នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន១៨១៧ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១០៣៣ នាក់ អ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន៧៧៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់៥ នាក់៕

To Top