ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សម្រេចបិទការចេញ-ចូល ជាបណ្ដោះអាសន្ន ភូមិអូររុន ស្រុកស្ទឹងត្រង់

កំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្ន ការចេញ-ចូល ក្នុងភូមិអូរុន ឃុំខ្ពបតាងួន ស្រុកស្ទឹងត្រង់ បន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។ សេចក្តីប្រកាសនេះ ចាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងឡើងវិញ។

To Top