ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិស្នោ ក្នុងឃុំស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បានសម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិស្នោ ក្នុងឃុំស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស ចាប់ពីម៉ោង ១៩:០០ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចជាថ្មី។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top