នយោបាយ

លោក សយ សុភាព៖ ​ភាពខុសគ្នា រវាង១៧មេសា ១៩៧៥-​១៧ មេសា ២០២១

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹត្តិការណ៍ ពីរផ្ទយស្រឡះពីគ្នា រវាងថ្ងៃ១៧ មេសា ១៩៧៥ និង ១៧ មេសា ២០២១ បានឆ្លុះបញ្ជាំង ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រទេស ក្នុងយុគសម័យសង្គ្រាមអាវុធ និងសង្រ្គាមជីវសាស្រ្ត (ប្រឆាំងកូវីដ១៩)។

ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះ លោក សយ​សុភាព អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មាន ដើមអម្ពិលបានលើកឡើងថា« ១៧មេសា ១៩៧៥ ប៉ុល ពត នួន ជា អៀង សារី ខៀវ សំផន ដេញប្រជាជន ចេញពីទីក្រុង បង្កើតរបបវាលពិឃាដ។ ១៧ មេសា ២០២១ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានអំពាវនាវឱ្យប្រជាជន នៅក្នុងផ្ទះ ឈ្នះកូវិដ១៩ វ៉ាក់សាំង ៥០មុឺនដូស ចូលដល់ប្រទេស សង្រ្គោះប្រជាជន»។

To Top