ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីរាជការ អាចចេញទៅធ្វើការនៅស្ថាប័នខ្លួន ក្នុងករណីចាំបាច់ តែត្រូវភ្ជាប់លិខិត២ប្រភេទ (Video)

ភ្នំពេញ ៖ ប្រសិនបើលោក អ្នកជាមន្ត្រីរាជការ សា ធារណៈ គឺអាចចេញទៅធ្វើការ នៅតាមស្ថាប័ន របស់ខ្លួនបាន ប្រសិនបើចាំបាច់ ដោយត្រូវមានឯកសារ សំគាល់ខ្លួន២ប្រភេទ ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយ របស់ទូរទស្សន៍ទទក ។

លិខិតទាំង២នោះរួមមាន ៖ លិខិត បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ ប័ណ្ណ សម្គាល់ ខ្លួន )
និងលិខិតបញ្ជាក់ ឬលិខិតបេសសកកម្ម ដែលចេញដោយប្រធានស្ថាប័ន ។

ក្នុងករណី ដែលលោកអ្នក មិនអាចទទួលបានលិខិតបញ្ជា បេសកកម្មច្បាប់ដើម លោកអ្នកអាចប្រើ ទម្រង់អេឡិចត្រូនិច តែការអនុវត្តនេះ អាចធ្វើសម្រាប់តែសប្តាហ៍ទី១ នៃរយៈពេលបិទខ្ទប់នេះប៉ុណ្ណោះ ៕

To Top