ព័ត៌មានជាតិ

ពលរដ្ឋ រស់នៅឃុំស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ២៧នាក់

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃកប្បាស នាថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងថា មានប្រជាជនចំនួន ២ឃុំ ក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងនោះ ឃុំព្រៃកប្បាស និងឃុំស្នោ ។ ដោយឡែក ប្រជាជនរស់នៅភូមិស្នោ ឃុំស្នោ កំពុងទទួលរងនូវការឆ្លង ជាច្រើននាក់ មានរហូតដល់ ចំនូន២៧នាក់ ៕

To Top