ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែង សម្រេចបិទការចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំពោធិ៍ទី ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីអំពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន នូវការចរាចរណ៍ចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំពោធិ៍ទី ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង។

To Top