ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៤៦នាក់ទៀតនិងជាសះស្បើយ ១៣០នាក់

ភ្នំពេញ : ក្រសួង សុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី ២២មេសា នេះ បានចេញសេចក្ដី ប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៤៦នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ ១៣០នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុប៨១៩៣ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ២៩២៤ នាក់,អ្នកកំពុងព្យាបាល៥២០៤ នាក់និង អ្នកស្លាប់៥៩ នាក់៕

To Top