ព័ត៌មានជាតិ

២៤ ម៉ោង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ច្រើនជាងគេ

ភ្នំពេញ៖ អនុគណៈកម្មការ ស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩ បានឱ្យដឹងនៅព្រឹកនេះថា ក្នុងចំណោមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុង រយៈពេល២៤ ម៉ោង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរកឃើញអ្នកឆ្លង មេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី ច្រើនជាងគេ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top