ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវរោងចក្រ សហគ្រាសមួយចំនួន ក្នុងស្រុកបាទី

ភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវរោងចក្រ សហគ្រាសមួយចំនួន ក្នុងស្រុកបាទី ដែលជាតំបន់អ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top