ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ បើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ឲ្យកម្មករជាង៥ពាន់នាក់ ដែលព្យួរការងារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទី៦០ ជូនកម្មករនិយោជិតចំនួន ៥,២៦២នាក់ នៃរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន២៩ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្មារតីជុំទី៣ នៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

To Top