ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៤៥នាក់បន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ បានប្រកាសពីការ បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៤៥នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top