ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានជាសះស្បើយ ពីជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៣៨នាក់ទៀត

ភ្នំពេញ ៖ លោក វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ខេត្តមានអ្នកជាសះស្បើយ ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣៨នាក់ទៀត ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ សរុបចំនួន៣១៤នាក់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

លោកអភិបាលខេត្ត ក៏បានសំណូមពរ ឲ្យអ្នកជាសះស្បើយនេះ ត្រូវបន្តធ្វើច័ត្តឡីស័ក នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯង រយៈពេល១៤ថ្ងៃជាកំហិត៕

To Top