ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល បន្តឲ្យផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹង និងមិនឲ្យចូលហូបក្នុងហាង

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានបន្ត ឲ្យផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹង គ្រប់ប្រភេទ និងការផ្អាកទទួលអតិថិជន ឲ្យចូលមកទទួលទាន ក្នុងភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន តូបអាហារ ហាងកាហ្វេ ហាងភេសជ្ជៈ និងអាជីវកម្មដ្ឋាន ផ្នែកអាហារ-ភេសជ្ជៈ គ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជម្ងឺកូវីដ-១៩៕

To Top