ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ធំ រកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២២នាក់ទៀត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២២នាក់ និងជាសះស្បើយ ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top