ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៧៥នាក់ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានជាសះស្បើយ

ភ្នំពេញ៖ លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានអ្នកជំងឺចំនួន៧៥នាក់ បានជាសះស្បើយ។

លោកអ៊ុ រាត្រី បញ្ជាក់ថា ករណីជាសះស្បើយសម្រាប់ថ្ងៃទី ២៤-០៥ -២០២១ មានចំនួន : ៧៥នាក់/ ស្រី ៣៣ ក្នុងនោះ មាន:
-ជនជាតិខ្មែរ ៤៦នាក់/ស្រី ២៧,

  • ជនជាតិ ចិន ចំនួន ២ នាក់
    -ជនជាតិ ថៃ ៩នាក់/ ស្រី៣នាក់ ។
  • ជនជាតិវៀតណាម ចំនួន០១នាក់ ។
  • ជនជាតិ ឥណ្ឌូ នេស៊ី ១៧នាក់/ ស្រី ៣) ។,
To Top