ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញកម្មការិនី ចំនួន៧៧នាក់ ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តកំពង់ចាម

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីអីករណីរកឃើញអ្នកវិជ្មមានកូវីដ១៩ ចំនួន៧៧នាក់ ជាកម្មការិនី រោងចក្រ នៅស្រុកចំការលើ១នាក់ ស្រុកព្រៃឈរ១នាក់ ស្រុកជើងព្រៃ៨នាក់ ស្រុកបាធាយ៣នាក់ និងមកពីខេត្តកំពង់ធំ ចំនួន៦៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។

To Top
×