ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១១៣នាក់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានជាសះស្បើយ

ភ្នំពេញ៖ លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឱ្យដឹងថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១៣នាក់ (ស្រី ៤៤នាក់) នៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល ចំនូន៩ បានជាសះស្បេីយ នៅថ្ងៃនេះ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

បើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា៖
១/-មណ្ឌលព្យាបាល Crystal 07 ចំនួន៤៨នាក់ (ស្រី ២១នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ ៣៤នាក់
-ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី១៤នាក់
២/-មណ្ឌលព្យាបាល Grand Diamond ចំនួន ១០នាក់ ស្រី៥នាក់)
– ជនជាតិខ្មែរ ៧នាក់
-ជនជាតិថៃ ៣នាក់
៣/-មណ្ឌលព្យាបាល តាឡា្លក់ចំនួន ៨នាក់ ស្រី៣នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ ៤នាក់
-ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ៣នាក់
-ជនជាតិថៃ១នាក់
៤/-មណ្ឌលព្យាបាលតាំងប៊ុនហេង ចំនួន២១នាក់ ( ស្រី៧នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ១៤នាក់
-ជនជាតិថៃ៣នាក់
-ជនជាតិឥណ្ឌូនេសុ៣នាក់
-ហ្វីលីពីន ១នាក់
៥/-មណ្ឌលព្យាបាល Grand Resort ចំនួន ២នាក់ ស្រី១នាក់) ជនជាតិខ្មែរ ទាំងអស់ ។
៦/-សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ចំនួន៤នាក់ (ស្រី ២នាក់) ជនជាតិខ្មែរ ទាំងអស់ ។
៧/-មណ្ឌលព្យាបាល Parama ចំនួន ១៦នាក់ (ស្រី ៤នាក់)
-ជនជាតិថៃ៧នាក់
-ជនជាតិវៀតណាម៨នាក់
-ជនជាតិចិន ១នាក់
៨/-មន្ទីរពេទ្យ បង្អែកប៉ោយប៉ែត ចំនួន ១នាក់ ស្រី 0នាក់) ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ ។
៩/-មណ្ឌលព្យាបាល Memory ចំនួន ៣នាក់ ស្រី១នាក់)
-ជនជាតិខ្មែរ ២នាក
-ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ១នាក់៕

To Top
×