ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្ត ព្រះសីហនុ បន្ត ការហាមលក់ គ្រឿងស្រវឹង រយៈពេល១៤ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបន្តផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងភូមិ សាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top