ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៣២នាក់

ភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធរ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៣២នាក់ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×