ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ ចំនួន៤៤នាក់បន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៤៤នាក់បន្ថែមទៀត ។

To Top