ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣៩នាក់ និង អ្នកជាសះស្បើយ ៦៦នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣៩នាក់ និង អ្នកជាសះស្បើយ ៦៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×