ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៤១នាក់

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៤១នាក់ នៅថ្ងៃទី៣ មិថុនា ២០២១ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×